Световната седмица на кърменето тази година е под наслов: Кърменето - само десет стъпки. По този начин се отбелязват двадесет години от декларацията Иноченти, която призовава тези Десет стъпки да се прилагат в здравните заведения.
Така възниква инициативата "Приятели на бебето", съвместен проект на УНИЦЕФ и СЗО, която цели подобряване на практиките за насърчаване на кърменето при предлагане на здравни услуги. Онези болници, които възприемат подобна политика и предприемат мерки за прилагането на Десетте стъпки, получават статут на "Болници - приятели на бебето". В България 12 болници са се включили в подобна инициатива.

ДЕСЕТ СТЪПКИ ЗА УСПЕШНО КЪРМЕНЕ

Всяко заведение, предоставящо услуги за майките и грижи за новородените, трябва да:
1. Има писмена политика за кърмене, която рутинно бива сведена до знанието на целия здравен персонал.
2. Обучи целия медицински персонал в умения, необходими за въвеждане на тази политика.
3. Информира всички бременни жени за предимствата и организацията на кърменето.
4. Помогне на майките да започнат да кърмят до половин час след раждане.
5. Покаже на майките как да кърмят и как да поддържат лактацията, дори да са разделени от бебетата си.
6. Не предлага на новородените храни или напитки, различни от кърма, освен по медицински показания.
7. Практикува настаняване на майка и бебе – да позволи на майките и бебетата да са заедно – 24 часа на ден.
8. Окуражава кърмене на поискване.
9. Не предлага изкуствени зърна или залъгалки (наричани още биберони) на кърмените бебета.
10. Насърчава установяването на групи за подкрепа на кърменето и насочва майките към тях при изписване от болницата или клиниката.


В различни градове по повод ССК ще бъдат проведени различни инициативи. За тях можете да научите от официалния сайт на ССК-2010: http://www.kurmene.com